به بخش آشنایی مدیر وب سایت مایند فتنس خوش آمدید

   كارشناس تغذيه و رژيم درماني عضو نظام پزشکی به شماره : ت-679  کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و دکترا بیوشیمی متابولیسم ورزش و کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه رازی

تعاملات سازنده بین اعضای مایندفیتنس ، درجهت تغییر رفتار، تفکرو نگرش به سبک سالم زندگی

زمينه تحصيلي و اجرایی
فارغ التحصيل انستيتو تحقيقات تغذيه ايران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – ليسانس – 1376

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی –  تهران – فیزیولوژی ورزشی – کارشناسی ارشد – 1393
عضو هيات مديره گروه دانشجويان و فارغ التحصيلان و بخش خصوصي انجمن تغذيه ايران . 1376- 1373
مسوول كميته پژوهشي دانشجويان تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1376- 1374
مشاور معاونت دارو و درمان در امور نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.1375- 1376
عضوهيات اجرايي كنگرههاي گوناگون در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1374- 1376
مسوول بخش تغذيه و رژيم شناسي بيمارستان امام حسين (ع) – كرمانشاه – 1378- 1376
مسوول فني و مشاور كارخانه آرد گلچين – كرمانشاه – 1379
مسوول فني و مشاور كارخانه آرد شهر – كرمانشاه – 1380
مسوول فني و مشاور كارخانه توليد شكلات – طاق شيرين – كرمانشاه -1380
كارشناس تغذيه دانشگاه رازي كرمانشاه – 1380
مشاور تغذيه و رژيم درماني در كلينيك تخصصي- كرمانشاه – 1378 تا به حال
عضو كميته بهداشت و تغذيه دانشگاه رازي – كرمانشاه – 1381
كارشناس پژوهشي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه رازي – كرمانشاه – 1382
عضو كميته اطلاع رساني و حمايت هاي الكترونيك دانشگاه رازي – 1382
دريافت بالاترين امتياز ويژگيهاي طرح تكريم ارباب رجوع در حوزه پژوهشي – دانشگاه رازي- 1382
ارتقاء درجه طرح كارشناس ارشد – دانشگاه رازي 1383
عضو سازمان نظام پزشکي کشور – شماره ت – 679 – 1385

کارشناس برنامه های سلامت سیمای مرکز کرمانشاه – 1395

 زمينه آموزش
مدرس كارگاه آموزشي برچسب گذاري مواد غذايي Food labeling – معاونت درمان و دارو- دانشگاه شهيد بهشتي 1375
مدرس كارگاه آموزشي (( بهداشت تغذيه در سلامتي )) – كانون بانوان استانداري – كرمانشاه – 1383
مدرس كارگاه آموزشي (( نقش مكملهاي غذايي در تغذيه ورزشي )) – دانشكده تربيت بدني – دانشگاه رازي -1383
مدرس كارگاه (( بهداشت تغذيه در آشپزخانه ))- اداره تغذيه – دانشگاه رازي -84-85 – 1383
مدرس كارگاه (( تغذيه ورزشي ))- اداره تربيت بدني – استان کرمانشاه – 1385
مدرس کارگاه (( دوپينگ و مواد نيروزا )) – دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه – 1384

مدرس كارگاه (( تغذيه ورزشي ))- دانشگاه رازی – استان کرمانشاه – 1388

مدرس كارگاه (( استرس و فرایند پیر شدن و نقش ورزش ، مواد مغذی ))- دانشگاه آزاد – استان کرمانشاه -1390 و 1391

مدرس كارگاه (( استرس و فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی و ورزش مناسب سیگنالینگ سلولی مولکولی))- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  – استان کرمانشاه -1393

 مدرس كارگاه (( استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- شرکت فولاد خراسان  – استان خراسان -1393

مدرس كارگاه ((خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- استانداری  – استان کرمانشاه – 1394

مدرس كارگاه (( استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- اداره کار و امور اجتماعی – استان کرمانشاه –آذرماه 1394

 مدرس كارگاه ((خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- سازمان مدیریت و برنامه ریزی – استان کرمانشاه دی ماه 1394

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- اداره برق منطقه ای – استان کرمانشاه – بهمن ماه 1394

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- اداره برق منطقه ای – استان کردستان – اسفند ماه 1394

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- دانشگاه رازی – استان کردستان – اسفند ماه 1394

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- نیروگاه بیستون- استان کرمانشاه– فروردین ماه 1395

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- سیمان سامان – استان کرمانشاه– فروردین ماه 1395

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- گل گهر سیرجان – استان کرمان– فروردین ماه 1395

مدرس كارگاه (( استرس و فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی و ورزش مناسب سیگنالینگ سلولی مولکولی))-دانشکده علوم تغذیه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  – استان کرمانشاه -1395

مدرس كارگاه (( خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- دانشگاه رازی – استان کرمانشاه– فروردین ماه 1396

 • زمينه تحصيلي و اجرایی
  & فارغ التحصيل انستيتو تحقيقات تغذيه ايران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – ليسانس – 1376
 • &فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی – تهران – فیزیولوژی ورزشی – کارشناسی ارشد – 1393
  & عضو هيات مديره گروه دانشجويان و فارغ التحصيلان و بخش خصوصي انجمن تغذيه ايران . 1376- 1373
  & مسوول كميته پژوهشي دانشجويان تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1376- 1374
  & مشاور معاونت دارو و درمان در امور نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.1375- 1376
  &عضوهيات اجرايي كنگرههاي گوناگون در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . 1374- 1376
  & مسوول بخش تغذيه و رژيم شناسي بيمارستان امام حسين (ع) – كرمانشاه – 1378- 1376
  & مسوول فني و مشاور كارخانه آرد گلچين – كرمانشاه – 1379
  & مسوول فني و مشاور كارخانه آرد شهر – كرمانشاه – 1380
  & مسوول فني و مشاور كارخانه توليد شكلات – طاق شيرين – كرمانشاه -1380
  &كارشناس تغذيه دانشگاه رازي كرمانشاه – 1380
  & مشاور تغذيه و رژيم درماني در كلينيك تخصصي- كرمانشاه – 1378 تا به حال
  & عضو كميته بهداشت و تغذيه دانشگاه رازي – كرمانشاه – 1381
  & كارشناس پژوهشي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه رازي – كرمانشاه – 1382
  & عضو كميته اطلاع رساني و حمايت هاي الكترونيك دانشگاه رازي – 1382
  & دريافت بالاترين امتياز ويژگيهاي طرح تكريم ارباب رجوع در حوزه پژوهشي – دانشگاه رازي- 1382
  & ارتقاء درجه طرح كارشناس ارشد – دانشگاه رازي 1383
  & عضو سازمان نظام پزشکي کشور – شماره ت – 679 – 1385
 • کارشناس برنامه های سلامت سیمای مرکز کرمانشاه – 1395
 • زمينه آموزش
  مدرس كارگاه آموزشي برچسب گذاري مواد غذايي Food labeling – معاونت درمان و دارو- دانشگاه شهيد بهشتي 1375
  مدرس كارگاه آموزشي (( بهداشت تغذيه در سلامتي )) – كانون بانوان استانداري – كرمانشاه – 1383
  مدرس كارگاه آموزشي (( نقش مكملهاي غذايي در تغذيه ورزشي )) – دانشكده تربيت بدني – دانشگاه رازي -1383
  مدرس كارگاه (( بهداشت تغذيه در آشپزخانه ))- اداره تغذيه – دانشگاه رازي -84-85 – 1383
  مدرس كارگاه (( تغذيه ورزشي ))- اداره تربيت بدني – استان کرمانشاه – 1385
  مدرس کارگاه (( دوپينگ و مواد نيروزا )) – دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه – 1384
 • مدرس كارگاه (( تغذيه ورزشي ))- دانشگاه رازی – استان کرمانشاه – 1388
 • مدرس كارگاه (( استرس و فرایند پیر شدن و نقش ورزش ، مواد مغذی ))- دانشگاه آزاد – استان کرمانشاه -1390 و 1391
 • مدرس كارگاه (( استرس و فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی و ورزش مناسب سیگنالینگ سلولی مولکولی))- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – استان کرمانشاه -1393
 • مدرس كارگاه (( استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- شرکت فولاد خراسان  – استان خراسان -1393
 • مدرس كارگاه ((خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- استانداری – استان کرمانشاه – 1394
 • مدرس كارگاه (( استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- اداره کار و امور اجتماعی – استان کرمانشاه –آذرماه 1394
 • مدرس كارگاه ((خطا های ما، استرس و ورزش در فرایند پیر شدن و نقش مواد مغذی ))- سازمان مدیریت و برنامه ریزی – استان کرمانشاه دی ماه 1394

محقق اصلي طرح تحقيقاتي (( بررسي نقش مكملهاي تغذيه اي ورزشي در عملكرد ورزشكاران )) – معاونت پژوهشي دانشگاه رازي – 1383 مجری طرح پژوهشی ” بررسی همزمان تاثیر 12 هفته تمرین و مکمل یاری ترانس ریزوراترول در پاسخ و سازگاری آسیب استرس پراکسیداسیونی؛  بیلی روبین ، اسید اوریک TAC ,CAT,SOD,GPx,MDA ,4-HNE, موش های نر نژاد ویستار – مرکز غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 1392

 محقق اصلي طرح پژوهشي (( بررسي نقش تغذيه در سلامتي جانبازان نخاعي )) – سازمان مخترعين و مبتکرين بسيجي کشور -1385

مجری طرح پژوهشی ” بررسی همزمان تاثیر 12 هفته تمرین و مکمل یاری ترانس ریزوراترول در آسیب التهابی ( CPK ) نیم رخ لیپیدی و قلبی عروقی موش های نر نژاد ویستار – مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها –  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 1393

همکار طرح پژوهشی ” پایش سلامت ” اعضای هیات علمی – دانشگاه شهید بهشتی – 1393

کارگاه های آموزشی دکتر نصیری